Koledar prireditev

OBČNI ZBOR ŠD NAKLO

20.02.2019, ob 18:00 uri

POTOPISNO PREDAVANJE - s kolesom po Patagoniji

26.02.2019, ob 18:00 uri
Matej Tonejec

PUSTNA POVORKA

02.03.2019, ob 10:00 uri

VRTEC NAKLO - VPIS OTROK 2019 / 2020

04.03.2019, ob 00:00 uri

OBČNI ZBOR TD NAKLO

05.03.2019, ob 18:00 uri

ZGODOVINSKO RAZISKOVALNI IZLET

09.03.2019, ob 12:30 uri
TD Naklo

VELESLALOM ZA POKAL OBČINE NAKLO 2019

16.03.2019, ob 08:00 uri
Obvestilo

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

LAS GORENJSKA KOŠARICA - Počakaj na BUS

POČAKAJ NA BUS  


Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije:
januar 2019 – junij 2021  

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Jesenice, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Tržič, Turizem Bohinj, CIPRA  

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):

272.883,05 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 187.405,25 € (85 %)

Opis operacije:
Namen operacije je pilotno vzpostaviti in zagotoviti trajnostno mrežo 26  kvalitetnih avtobusnih postajališč in 1 parkiriščem  vključno z izvedbo osveščevalnih akcij za prebivalstvo in deležnike  o pomenu trajnostne mobilnosti ter priporočili za večjo uporabo javnega prevoza v 6 občinah LAS GK (Bled, Jesenice, MO Kranj, Naklo, Radovljica, Tržič).

Cilji operacije:
  • vzpostavitev mreže 26 kvalitetnih avtobusnih postajališč (z 1 parkiriščem v 6 občinah),
  • vzpodbuditi prebivalstvo in deležnike k uporabi trajnostnega transporta,
  • z razvojem trajnostne mobilnosti zagotoviti večjo uporabo javnega prevoza.
Aktivnosti operacije:
  • vodenje in promocija,
  • naložbe v avtobusna postajališča na območju 6 občin (26 postaj in 1 parkirišče),
  • zagon in trajnost mreže kvalitetnih avtobusnih postajališč z ukrepi za trajnostno mobilnost.
Rezultat operacije:
zagon mreže kvalitetnih avtobusnih postajališč z ukrepi za trajnostno mobilnost.

Opis naložbe v Občini Naklo:
Z izgradnja avtobusnih postajališč želimo izboljšati kvaliteto bivanjskega okolja lokalnih prebivalcev in vzpodbuditi trajnostni razvoj podeželja. Izvajanje javnih prevozov kot del trajne mobilnosti je ključna, saj je v tem okolju najdlje prisotna. Na območju predvidene investicije se srečujemo s pretežno kmečkim prebivalstvom, mladimi, ki še nimajo lastnih prevoznih sredstev in starejšimi, ki so še posebej ranljivi. Predvidena je postavitev dveh postajališč pred večnamenskim objektom v Naklem, kjer se odvijajo glavne servisne dejavnosti. V globalu želimo doseči, da bi se prebivalci v večji meri posluževali javnih prevozov. Vrednost naložbe v občini Naklo je 8.515,60 EUR z DDV. Od tega predstavljajo sredstva EKSRP 25.933,00 EUR, ostalo bo pokrila Občina Naklo iz svojega proračuna.   


povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

povezava na spletno stran PRP:
(www.program-podezelja.si/)

povezava na spletno stran LAS - Gorenjska košarica:
(www.las-gorenjska kosarica.si/)

 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet