Koledar prireditev

OBČNI ZBOR ŠD NAKLO

20.02.2019, ob 18:00 uri

POTOPISNO PREDAVANJE - s kolesom po Patagoniji

26.02.2019, ob 18:00 uri
Matej Tonejec

PUSTNA POVORKA

02.03.2019, ob 10:00 uri

VRTEC NAKLO - VPIS OTROK 2019 / 2020

04.03.2019, ob 00:00 uri

OBČNI ZBOR TD NAKLO

05.03.2019, ob 18:00 uri

ZGODOVINSKO RAZISKOVALNI IZLET

09.03.2019, ob 12:30 uri
TD Naklo

VELESLALOM ZA POKAL OBČINE NAKLO 2019

16.03.2019, ob 08:00 uri
Obvestilo

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

LAS GORENJSKA KOŠARICA - Medgeneracijski center Naklo

MEDGENERACIJSKI CENTER NAKLO  


Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije:
januar 2019 – junij 2021   

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Ljudska univerza Radovljica, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Jezersko, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Šenčur, CTRP  

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):
525.965,80 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 300.000,00 € (85 %)

Opis operacije:
Namen operacije je razvoj medgeneracijskih centrov in njihovih storitev z obogatitvijo ponudbe občin izven regijskega središča. Z vzpostavitvijo socialnega servisa, izboljšanjem razpoložljivosti in pestrosti ponudbe ter zagotavljanjem dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov, želimo omogočiti uporabnikom vseh generacij vključevanje v aktivnosti v njihovem lokalnem okolju. Predmet operacije je vzpostavitev socialnega servisa, ureditev skupnih površin in objektov ter storitev za medgeneracijsko druženje s svetovanji in programi za različne namene dviga življenjske ravni prebivalstva.  

Cilji operacije:
 • vzpostavitev mobilnega socialnega servisa in mreže medgeneracijskih centrov izven regijskega središča,
 • priprava modela delovanja medgeneracijskih centrov,
 • vzpostavitev mobilnega socialnega servisa,
 • vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za razvoj in delovanje medgeneracijskih centrov,
 • izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov medgeneracijskih centrov.
Aktivnosti operacije:
 • vodenje operacije,
 • promocija medgeneracijskih centrov in medgeneracijskega sodelovanja,
 • naložba za vzpostavitev mobilnih servisov,
 • naložbe v medgeneracijske centre,
 • model delovanja medgeneracijskih centrov,
 • zagon delovanja medgeneracijskih centrov in mobilnega servisa.
Rezultat operacije: vzpostavitev mobilnega socialnega servisa in mreže medgeneracijskih centrov izven regijskega središča.  

Opis naložbe v Občini Naklo:
v prostorih objekta Stara cesta 63 v Naklem je predvidena vzpostavitev medgeneracijskega centra. V okviru te naložbe bodo izvedena manj zahtevna gradbena dela prenove prostorov ter namestitev pohištvene in računalniške opreme.
Vrednost naložbe v občini Naklo je 52.002,65 EUR z DDV. Od tega predstavljajo sredstva EKSRP 36.231,36 EUR, ostalo bo pokrila Občina Naklo iz svojega proračuna.   

povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

povezava na spletno stran PRP:
(www.program-podezelja.si/)

povezava na spletno stran LAS - Gorenjska košarica:
(www.las-gorenjska kosarica.si/)
 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet