Koledar prireditev

OBČNI ZBOR ŠD NAKLO

20.02.2019, ob 18:00 uri

POTOPISNO PREDAVANJE - s kolesom po Patagoniji

26.02.2019, ob 18:00 uri
Matej Tonejec

PUSTNA POVORKA

02.03.2019, ob 10:00 uri

VRTEC NAKLO - VPIS OTROK 2019 / 2020

04.03.2019, ob 00:00 uri

OBČNI ZBOR TD NAKLO

05.03.2019, ob 18:00 uri

ZGODOVINSKO RAZISKOVALNI IZLET

09.03.2019, ob 12:30 uri
TD Naklo

VELESLALOM ZA POKAL OBČINE NAKLO 2019

16.03.2019, ob 08:00 uri
Obvestilo

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

LAS GORENJSKA KOŠARICA - Arhitektura gorenjskih vasi

ARHITEKTIRA GORENJSKIH VASI  


Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja


Trajanje operacije
: januar 2018 – junij 2020

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora, Občina Naklo, Občina Radovljica , Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije-Območna enota Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj  

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):
211.006,25 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 159.998,00 € (85 %)  

Opis operacije:
Namen operacije je vzpostaviti pristop uporabe tradicionalne arhitekture pri trajnostnem razvoju naselij preko  razvitega modela o ohranitvi in upoštevanju tradicionalne arhitekture in prenosu znanj o uporabi tradicionalnih materialov za gradnjo in obnovo ter priporočili za trajnostni razvoj naselij vključno z obnovo zaščitenih stavb in z razvojem možnosti za ponovno oživitev gradnje.  

Cilji operacije:
 • razviti pristop za uporabo tradicionalne arhitekture za trajnostni razvoj naselij,
 • ohranitev tipične arhitekture (leseni deli stavb, uporaba kamna, kozolci),
 • obnova 2 kozolcev in 3 zaščitenih stavb,
 • zagotavljanje pilotov, ki ohranjajo tradicionalno arhitekturno dediščino v prostoru.
Aktivnosti operacije:
 • vodenje in promocija,
 • naložbe v ohranitev zaščitene arhitekturne dediščine,
 • naložbe v enote kulturne dediščine,
 • pristopi za ohranitev arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj naselij:
  • tipološke študije za ohranitev arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj naselij s poudarkom na tradicionalni arhitekturi,
  • Inventarizacija kulturne dediščine povezane s kozolci,
  • regionalna conacija kozolcev,
  • praktične delavnice o kozolcih, njihovi izdelavi, popravilih in pomenu v prostoru,
  • osveščevalno gradivo o gorenjskem kozolcu,
  • Razstava tipična tipologija območja LAS.
Rezultat operacije: delujoč  model upoštevanja tradicionalne arhitekturne dediščine  v razvoju naselij.  

Opis naložbe v Občini Naklo:
Občina Naklo ima na svojem območju t.i. Vogvarjevo hišo (Sp. Duplje 47, 4203 Duplje), ki je bila leta 1985 kot kulturni in zgodovinski spomenik razglašena za stavbno kulturno dediščino lokalnega pomena. Gre za dobro ohranjen spomenik bivalne dediščine s konca 18.stoletja. V preteklosti je Občina Naklo hišo dobila v last od njenih zadnjih lastnikov, v njej pa je bilo s strani KTD Kriva jelka nato urejenih več etnoloških zbirk. V obnovo in vzdrževanje hiše so bila že vložila znatna finančna sredstva. Za dokončanje ureditvenih del v hiši, tako da bi le-ta polno zaživela za različne aktivnosti kot muzejsko, kulturno in družabno središče, je potrebno izvesti še nekaj obnovitvenih del. Ta naložba vključuje obnovo dela strehe s tradicionalnimi skodlami, namestitev lesenih žlebov ter ponovno postavitev enostavnega dimnika za odvod dima iz črne kuhinje. Izdelana bo tudi tipološka študija arhitekture naselja Naklo. Vrednost naložbe v občini Naklo je 30.912,80 EUR z DDV. Od tega predstavljajo sredstva EKSRP 21.537,61 EUR, ostalo bo pokrila Občina Naklo iz svojega proračuna. 


povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

povezava na spletno stran PRP:
(www.program-podezelja.si/)

povezava na spletno stran LAS - Gorenjska košarica:
(www.las-gorenjska kosarica.si/)
 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet