Koledar prireditev

OBČNI ZBOR ŠD NAKLO

20.02.2019, ob 18:00 uri

POTOPISNO PREDAVANJE - s kolesom po Patagoniji

26.02.2019, ob 18:00 uri
Matej Tonejec

PUSTNA POVORKA

02.03.2019, ob 10:00 uri

VRTEC NAKLO - VPIS OTROK 2019 / 2020

04.03.2019, ob 00:00 uri

OBČNI ZBOR TD NAKLO

05.03.2019, ob 18:00 uri

ZGODOVINSKO RAZISKOVALNI IZLET

09.03.2019, ob 12:30 uri
TD Naklo

VELESLALOM ZA POKAL OBČINE NAKLO 2019

16.03.2019, ob 08:00 uri
Obvestilo

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

LAS GORENJSKA KOŠARICA

ZELENE REŠITVE


Sklad:
EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije:
januar 2019 – junij 2021 

Partnerji:
BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj, Občina Bohinj, Občina Jesenice, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Naklo, Kulturno društvo prostoRož

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):

516.150,42 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 299.999,76 € (85 %)

Opis operacije:

Operacija pozitivno vpliva in doprinaša k skladnemu vzdržnemu razvoju podeželskega prostora. Glavni namen operacije je prav aktivacija in razvoj degradiranih in opuščenih območij na podeželju, ki bosta temeljila na razvoju endogenih potencialov: spoštovanju lokalnih vrednot (kulturni identiteti, naravnih vrednotah, arhitekturnih in urbanističnih značilnostih naselij), potrebah lokalnih prebivalcev (aktivnem vključevanju v načrtovanje in sodelovanje pri razvoju, upoštevanje pobud) ter okolju prijaznem razvoju (ureditvi in aktivaciji opuščenih območij).

Cilji operacije:
  • povečanje vključevanja javnosti v procese prenove opuščenih območij,
  • revitalizacija 5 degradiranih območij na gorenjskem podeželju.
Aktivnosti operacije:
  • vodenje in promocija,
  • inovativni mehki pristopi za aktivacijo degradiranih in opuščenih območij,
  • pilotne infrastrukturne rešitve za ureditev degradiranih in opuščenih območij.
Rezultati operacije:
  • novi pristopi aktivnega vključevanja javnosti pri revitalizaciji degradiranih površin,
  • 5 urejenih degradiranih območij (v Stari Fužini na območju TNP, na Blejski Dobravi, v Cerkljah na Gorenjskem in v Češnjevku ter v Bistrici), kar bo posredno vplivalo tudi na oživitev vaških jeder.
Opis naložbe v Občini Naklo:
V občini Naklo je prepoznanih nekaj območij, ki jim lahko pripisujemo status degradiranega območja. Eden od njih je opuščen krak regionalne ceste v Bistrici. Območje je neurejeno. Objekti  in oprema propadajo ter  predstavljajo nevarnost za osebe, ki se gibljejo po območju in pod njim. Rastje se širi z brežin, zaraščajo se tuje invazivne vrste. Na območju se nekontrolirano odlaga različni material. 
S predvideno naložbo se bo stanje območja bistveno izboljšalo. Odložen material bo odstranjen. Uredile se bodo zelene površine. Izvedeni bodo ukrepi za omejitev dostopa in nadaljnje povzročanje škode na cesti. Na nevarnih odsekih bodo sanirani objekti in oprema. 
Vrednost naložbe je 107.636,90 EUR z DDV. Od tega predstavljajo sredstva EKSRP 74.992,74 EUR, ostalo bo pokrila Občina Naklo iz svojega proračuna. 

povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP:
(http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)


povezava na spletno stran PRP:
(www.program-podezelja.si/)

povezava na spletno stran LAS - Gorenjska košarica:
(www.las-gorenjska kosarica.si/)


 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet