Koledar prireditev

OBČNI ZBOR ŠD NAKLO

20.02.2019, ob 18:00 uri

POTOPISNO PREDAVANJE - s kolesom po Patagoniji

26.02.2019, ob 18:00 uri
Matej Tonejec

PUSTNA POVORKA

02.03.2019, ob 10:00 uri

VRTEC NAKLO - VPIS OTROK 2019 / 2020

04.03.2019, ob 00:00 uri

OBČNI ZBOR TD NAKLO

05.03.2019, ob 18:00 uri

ZGODOVINSKO RAZISKOVALNI IZLET

09.03.2019, ob 12:30 uri
TD Naklo

VELESLALOM ZA POKAL OBČINE NAKLO 2019

16.03.2019, ob 08:00 uri
Obvestilo

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Zgodovina občine

V virih se Naklo prvič omenja leta 1241. Srednji vek so zaznamovali Turki. Po kraju so robantili rokovnjači, Napoleonova vojska pa ga je obiskala kar dvakrat. V tej dobi je bilo Naklo gručasto kmečko naselje, nanizano okrog cerkve.

Ljudje v Naklem so se do prihoda železnice (1908) ukvarjali s poljedeljstvom, veliko so sejali ajdo, ki je dandanes zopet našla prostor na njivah. Že takrat se je v Naklem pojedlo največ ajdovih žgancev in zelja in del kmetijske tradicije se živi še danes.

V tem času so dobro služili s prevozništvom. V Naklem je bila prekladalna postaja za furmane, ki so svoje blago vozili iz Postojne in Kopra, Nakelčani pa so jo tovorili dalje na Koroško in v Italijo. Že takrat so bile dobro razvite dejavnosti, kot npr. : gostinstvo, kovaštvo, kolarstvo, posebno pa pletilstvo.

Iz nekdanjega kmečkega naselja se Naklo danes Razvija v pravo urbano naselje s številnimi podjetji, obrtnimi delavnicami in gostišči, zgodovino Nakla  pa naprej pišejo njegovi prebivalci. Med njimi naj omenimo svetovnega popotnika in pisatelja ter danes gotovo najbolj prepoznavnega Nakelčana Toma Križnarja. 

 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet